Lisens utløpt
     

Denne installasjonen er stengt som følge av at lisensen utløp 30. september 2023.

Dersom din virksomhet ønsker å videreføre bruken av CIM, må det inngås ny avtale direkte med F24 Nordics. Send i så fall en e-post til nordics.sales@f24.com, eller ring 4000 1908. Etter inngått avtale vil installasjonen bli videreført i sin helhet.Kontaktinformasjon til DSB (beredskapsvakt) er beredskap@dsb.no eller telefon 48212000. Ordinær brukerstøtte skal gå i vanlige kanaler.